พระนครคีรี

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

Feature box title #1

หมู่พระที่นั่งบนพระนครคีรีตั้งอยู่บริเวณยอดเขาตะวันตก โดย...

Feature box title #1

เริ่มต้นที่ล้นเกล้าฯ ตอนที่ ๒

หอนาฬิก...

          โรงครัวหลวง อาคารโรงครัวส...

          ตั้งอยู่ริมทางแยกที่...

New Releases
ข่าวสารพระนครคีรีภาพบางส่วน
แกลลอรี่