พระนครคีรี

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

          เจดีย์ทรงระฆัง สร้างจากศิ...

         บริเวณยอดกลางของเขามหาส...

ป้อมเวสสุวรรณรักษา เป็นป้อมปราการ ตั้งอยู่บนไหล่เขาประจำทิศเ...

          เป็นศาลาโถงขนาดเล็กสามหลั...

New Releases
ข่าวสารพระนครคีรีภาพบางส่วน
แกลลอรี่