พระนครคีรี

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

พระที่นั่งทรงปราสาทยอดปรางค์ห้ายอด พระที่นั่งทรงปราสาทนี้เป็...

          โรงรถ  อาคารที่จอดรถ...

          อยู่แยกไปทางด้านซ้าย...

          ศาลานี้ตั้งอยู่ที่ไห...

New Releases
ข่าวสารพระนครคีรีภาพบางส่วน
แกลลอรี่