พระนครคีรี

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

ห้องสรง/ลงพระบังคน อยู่บริเวณปีกทางทิศตะวันตกของพระที่นั่ง เ...

ป้อมธตรฐป้องปก เป็นป้อมปราการ ตั้งอยู่บนไหล่เขาประจำทิศตะวัน...

ทิมดาบองครักษ์ ศูนย์ประชาสัมพันธ์สำหรับนักท่องเที่ยว จัดแสดง...

     เป็นพระที่นั่งองค์ใหญ่ที่สุดในหมู่พระที่...

New Releases
ข่าวสารพระนครคีรีภาพบางส่วน
แกลลอรี่