พระนครคีรี

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

         บริเวณยอดกลางของเขามหาส...

          หอทรงกลมสูงคล้ายกระโ...

ห้องเสวย อยู่บริเวณท้องพระโรงด้านหน้าสุด ในรัชสมัยพระบาทสมเด...

พระที่นั่งทรงปราสาทยอดปรางค์ห้ายอด พระที่นั่งทรงปราสาทนี้เป็...

New Releases
ข่าวสารพระนครคีรีภาพบางส่วน
แกลลอรี่