พระนครคีรี

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

Feature box title #1

ชั้นบน เป็นที่ประทับส่วนพระองค์ แบ่งเป็น ห้องบรรทม ห้องฉลองพ...

          หอทรงกลมสูงคล้ายกระโ...

     เป็นพระที่นั่งองค์ใหญ่ที่สุดในหมู่พระที่...

ทิมดาบองครักษ์ ศูนย์ประชาสัมพันธ์สำหรับนักท่องเที่ยว จัดแสดง...

New Releases
ข่าวสารพระนครคีรีภาพบางส่วน
แกลลอรี่