พระนครคีรี

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

          เป็นรูปศาลาการเปรียญ ตั้ง...

          ตั้งอยู่ทางลาดเหนือโ...

 ป้อมวิรุฬหกบริรักษ์ เป็นป้อมปราการ ตั้งอยู่บนไหล่เขาปร...

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของพระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ตรงประตูนาร...

New Releases
ข่าวสารพระนครคีรีภาพบางส่วน
แกลลอรี่