พระนครคีรี

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

          ป้อมที่ตั้งอยู่ตรงบันไดทา...

ห้องสรง/ลงพระบังคน อยู่บริเวณปีกทางทิศตะวันตกของพระที่นั่ง เ...

พระที่นั่งทรงปราสาทยอดปรางค์ห้ายอด พระที่นั่งทรงปราสาทนี้เป็...

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของพระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ตรงประตูนาร...

New Releases
ข่าวสารพระนครคีรีภาพบางส่วน
แกลลอรี่