พระนครคีรี

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

          พระตำหนักสันถาคาร...

          โรงครัวหลวง อาคารโรงครัวส...

          พระที่นั่งชั้นเดียวค...

Feature box title #1

พระตำหนักสันถาคารสถาน นับเป็นอาคารที่ประทับขนาดใหญ่อีกหลังหน...

New Releases
ข่าวสารพระนครคีรีภาพบางส่วน
แกลลอรี่