พระนครคีรี

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

          วัดมหาสมณาราม หรือ วัดเขา...

Feature box title #1

ชั้นบน เป็นที่ประทับส่วนพระองค์ แบ่งเป็น ห้องบรรทม ห้องฉลองพ...

ป้อมเวสสุวรรณรักษา เป็นป้อมปราการ ตั้งอยู่บนไหล่เขาประจำทิศเ...

ห้องพักผ่อนพระอิริยาบถ อยู่ในส่วนของท้องพระโรงด้านใน เป็นที่...

New Releases
ข่าวสารพระนครคีรีภาพบางส่วน
แกลลอรี่