พระนครคีรี

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

          เป็นรูปศาลาการเปรียญ ตั้ง...

          ตั้งอยู่ด้านซ้ายมือข...

     เป็นพระที่นั่งองค์ใหญ่ที่สุดในหมู่พระที่...

          อยู่แยกไปทางด้านซ้าย...

New Releases
ข่าวสารพระนครคีรีภาพบางส่วน
แกลลอรี่