พระนครคีรี

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

          หอทรงกลมสูงคล้ายกระโ...

ห้องพักผ่อนพระอิริยาบถ อยู่ในส่วนของท้องพระโรงด้านใน เป็นที่...

     เป็นพระที่นั่งองค์ใหญ่ที่สุดในหมู่พระที่...

New Releases
ข่าวสารพระนครคีรีภาพบางส่วน
แกลลอรี่