พระนครคีรี

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

          วัดมหาสมณาราม หรือ วัดเขา...

          โรงรถ  อาคารที่จอดรถ...

          อยู่ริมแยกทางที่จะไป...

ห้องสรง/ลงพระบังคน อยู่บริเวณปีกทางทิศตะวันตกของพระที่นั่ง เ...

New Releases
ข่าวสารพระนครคีรีภาพบางส่วน
แกลลอรี่