พระนครคีรี

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

          ป้อมที่ตั้งอยู่ตรงบันไดทา...

ห้องทรงพระสำราญ อยู่บริเวณปีกทางทิศตะวันออกของพระที่นั่ง เป็...

          หอระฆังรูปสี่เหลี่ยม...

New Releases
ข่าวสารพระนครคีรีภาพบางส่วน
แกลลอรี่