พระนครคีรี

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

          ศาลาด่านกลาง อาคารที่ทำกา...

ป้อมธตรฐป้องปก เป็นป้อมปราการ ตั้งอยู่บนไหล่เขาประจำทิศตะวัน...

          เป็นรูปศาลาการเปรียญ ตั้ง...

          หอทรงกลมสูงคล้ายกระโ...

New Releases
ข่าวสารพระนครคีรีภาพบางส่วน
แกลลอรี่