พระนครคีรี

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

Feature box title #1

โต๊ะทรงคำนวณ

    &...

Feature box title #1

ชั้นบน เป็นที่ประทับส่วนพระองค์ แบ่งเป็น ห้องบรรทม ห้องฉลองพ...

โรงม้า  อาคารที่พักม้า พาหนะที่ใช้โดยสารขึ้นมาบนพระนครค...

ห้องบรรทมพระราชอาคันตุกะ อยู่ในส่วนท้องพระโรงด้านในซึ่งเดิมเ...

New Releases
ข่าวสารพระนครคีรีภาพบางส่วน
แกลลอรี่