พระนครคีรี

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

ป้อมวิรูปักษ์ป้องกัน เป็นป้อมปราการ ตั้งอยู่บนไหล่เขาประจำทิ...

พระที่นั่งทรงปราสาทยอดปรางค์ห้ายอด พระที่นั่งทรงปราสาทนี้เป็...

ห้องทรงพระสำราญ อยู่บริเวณปีกทางทิศตะวันออกของพระที่นั่ง เป็...

ห้องบรรทมพระราชอาคันตุกะ อยู่ในส่วนท้องพระโรงด้านในซึ่งเดิมเ...

New Releases
ข่าวสารพระนครคีรีภาพบางส่วน
แกลลอรี่