พระนครคีรี

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

          ภายในพระราชฐานมีพระทวาร ๗...

โรงม้า  อาคารที่พักม้า พาหนะที่ใช้โดยสารขึ้นมาบนพระนครค...

 ป้อมวิรุฬหกบริรักษ์ เป็นป้อมปราการ ตั้งอยู่บนไหล่เขาปร...

          ป้อมที่ตั้งอยู่ตรงบันไดทา...

New Releases
ข่าวสารพระนครคีรีภาพบางส่วน
แกลลอรี่