พระนครคีรี

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

ทิมดาบองครักษ์ ศูนย์ประชาสัมพันธ์สำหรับนักท่องเที่ยว จัดแสดง...

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของพระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ตรงประตูนาร...

ห้องเสวย อยู่บริเวณท้องพระโรงด้านหน้าสุด ในรัชสมัยพระบาทสมเด...

          ตั้งอยู่ด้านซ้ายมือข...

New Releases
ข่าวสารพระนครคีรีภาพบางส่วน
แกลลอรี่