พระนครคีรี

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

          ตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามกับพ...

     เป็นพระที่นั่งองค์ใหญ่ที่สุดในหมู่พระที่...

          เป็นศาลาโถงขนาดเล็กสามหลั...

Feature box title #1

     พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จ...

New Releases
ข่าวสารพระนครคีรีภาพบางส่วน
แกลลอรี่