พระนครคีรี

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

          ศาลาด่านกลาง อาคารที่ทำกา...

          พระที่นั่งสองชั้น...

ห้องสรง/ลงพระบังคน อยู่บริเวณปีกทางทิศตะวันตกของพระที่นั่ง เ...

พระที่นั่งทรงปราสาทยอดปรางค์ห้ายอด พระที่นั่งทรงปราสาทนี้เป็...

New Releases
ข่าวสารพระนครคีรีภาพบางส่วน
แกลลอรี่