พระนครคีรี

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

          อยู่ริมแยกทางที่จะไป...

          ตั้งอยู่ริมทางแยกที่...

          ตั้งอยู่ทางลาดเหนือโ...

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของพระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ตรงประตูนาร...

New Releases
ข่าวสารพระนครคีรีภาพบางส่วน
แกลลอรี่