พระนครคีรี

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

Feature box title #1

ภาพนี้ถ่ายบริเวณทางขึ้นก่อนถึงป้อมธตรฐป้องปก หากมองกลับไปจะม...

ห้องพักผ่อนพระอิริยาบถ อยู่ในส่วนของท้องพระโรงด้านใน เป็นที่...

          ตั้งอยู่ด้านขวามือขอ...

          พระที่นั่งสองชั้น...

New Releases
ข่าวสารพระนครคีรีภาพบางส่วน
แกลลอรี่