พระนครคีรี

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

พระที่นั่งทรงปราสาทยอดปรางค์ห้ายอด พระที่นั่งทรงปราสาทนี้เป็...

          หอทรงกลมสูงคล้ายกระโ...

ห้องพระสุธารสชา อยู่บริเวณท้องพระโรงด้านหน้าถัดมาจากห้องเสวย...

New Releases
ข่าวสารพระนครคีรีภาพบางส่วน
แกลลอรี่