พระนครคีรี

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

          โรงรถ  อาคารที่จอดรถ...

          วัดมหาสมณาราม หรือ วัดเขา...

 ป้อมวิรุฬหกบริรักษ์ เป็นป้อมปราการ ตั้งอยู่บนไหล่เขาปร...

Feature box title #1

จากในภาพ จะเห็นศาลาของวัดมหาสมณารามฯ ซึ่งปัจจุบันไม่มีอยู่แล...

New Releases
ข่าวสารพระนครคีรีภาพบางส่วน
แกลลอรี่