พระนครคีรี

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

 ป้อมวิรุฬหกบริรักษ์ เป็นป้อมปราการ ตั้งอยู่บนไหล่เขาปร...

          โรงครัวหลวง อาคารโรงครัวส...

          ภายในพระราชฐานมีพระทวาร ๗...

          เป็นศาลาโถงขนาดเล็กสามหลั...

New Releases
ข่าวสารพระนครคีรีภาพบางส่วน
แกลลอรี่