พระนครคีรี

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

          ตั้งอยู่ด้านซ้ายมือข...

     เป็นพระที่นั่งองค์ใหญ่ที่สุดในหมู่พระที่...

Feature box title #1

โต๊ะทรงคำนวณ

    &...

ห้องบรรทมพระราชอาคันตุกะ อยู่ในส่วนท้องพระโรงด้านในซึ่งเดิมเ...

New Releases
ข่าวสารพระนครคีรีภาพบางส่วน
แกลลอรี่