พระนครคีรี

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

ห้องบรรทมพระราชอาคันตุกะ อยู่ในส่วนท้องพระโรงด้านในซึ่งเดิมเ...

Feature box title #1

เริ่มต้นที่ล้นเกล้าฯ ตอนที่ ๑


สวมเ...

          อยู่แยกไปทางด้านซ้าย...

          เป็นรูปศาลาการเปรียญ ตั้ง...

New Releases
ข่าวสารพระนครคีรีภาพบางส่วน
แกลลอรี่