พระนครคีรี

คอลเลกชันคอลเลกชันทั้งหมด
คอลเลกชันพระนครคีรี

Feature box title #1
พระบรมรูปหล่อสำริดพร...

ภายในพระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาทปัจจุบันนี้ ประดิษฐาน...

Feature box title #1
พระภูมิ...

วัสดุ โลหะ ลงรักปิดทอง อายุสมัย รัตนโกสินทร์ ต้นพุทธศตวรร...

Feature box title #1
พระแท่นบรรทม...

วัสดุ ไม้พยุง อายุสมัย ยุโรป อินโด-โปรตุกีส ต้นพุทธศตวรรษ...

Feature box title #1
โซฟา...

วัสดุ ไม้พยุงแกะสลัก เบาะหุ้มกำมะหยี่ อายุสมัย ยุโรป อินโ...

Feature box title #1
ประติมากรรมสำริดรูปน...

วัสดุ โลหะ อายุสมัย ยุโรป พุทธศตวรรษที่ ๒๕ ลักษณะ ประติมา...

Feature box title #1
หน้าบันปูนปั้น...

วัสดุ ปูนปั้น อายุสมัย รัตนโกสินทร์ ต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ล...

Feature box title #1
ชุดโต๊ะเสวยพระกระยาห...

ศิลปะตะวันตกแบบโคโลเนียล คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ ลักษณะ ช...

Feature box title #1
ลับแล...

ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๕ ลักษณะ ลับแลทรงสี...

Feature box title #1
โต๊ะกลม...

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ ลักษณะ โต๊ะไม้ทรงกลม ข...

Feature box title #1
โต๊ะกลม...

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ ลักษณะ  โต๊ะไม้ทร...

Feature box title #1
โต๊ะไม้ ...

ศิลปะยุโรป แบบวิคตอเรีย คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ ลักษณะ โต...

Feature box title #1
เก้าอี้จำหลักลาย...

วัสดุ ไม้พยุงแกะสลัก เบาะหุ้มกำมะหยี่ ศิลปะยุโร...

Feature box title #1
โต๊ะกลม...

วัสดุ ไม้ หินอ่อน

ศิลปะจีน พุทธศตวรรษที่ ๒๕

...

Feature box title #1
เก้าอี้จำหลักลาย...

วัสดุ ไม้ กำมะหยี่

ศิลปะยุโรป แบบอินโด-โปรตุกีส...

Feature box title #1
เก้าอี้จำหลักลาย...

วัสดุ ไม้ กำมะหยี่

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑...

Feature box title #1
เก้าอี้จำหลักลาย...

วัสดุ ไม้ กำมะหยี่

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑...

Feature box title #1
โต๊ะติดผนัง...

วัสดุ ไม้

ศิลปะยุโรป อินโดโปรตุกีส/อาณานิคมโปรต...

Feature box title #1
โต๊ะติดผนัง...

วัสดุ ไม้

ศิลปะยุโรป อินโดโปรตุกีส/อาณานิคมโปรต...

Feature box title #1
โต๊ะติดผนัง...

วัสดุ  ไม้ ปูนปั้น  หินอ่อน

ศิลปะรัตน...

Feature box title #1
พระฉาย ...

วัสดุ กระจก ไม้

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙

Feature box title #1
พระฉาย...

วัสดุ ไม้  กระจก

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที...

Feature box title #1
เก้าอี้ยาว...

วัสดุ ไม้ กำมะหยี่

รัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒...

Feature box title #1
เก้าอี้...

วัสดุ ไม้ กำมะหยี่

ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษ...

Feature box title #1
โต๊ะหินอ่อน...

วัสดุ ไม้ หินอ่อน

รัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๕...

Feature box title #1
โต๊ะหินอ่อน...

วัสดุ ไม้ หินอ่อน

รัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๕...

Feature box title #1
ตู้กระจก...

วัสดุ ไม้ กระจก

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙

Feature box title #1
เก้าอี้นั่งสนทนา...

วัสดุ ไม้ กำมะหยี่

รัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒...

Feature box title #1
พระแท่นบรรทม...

วัสดุ ไม้ ผ้า กำมะหยี่

ศิลปะยุโรปแบบ Georgian&n...

Feature box title #1
โต๊ะทรงพระอักษร...

วัสดุ ไม้

รัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๕ อิทธิพล...

Feature box title #1
เก้าอี้แบบ Wing Chai...

วัสดุ ไม้ บุกำมะหยี่

อายุสมัย ศิลปะยุโรป คริสต์...

Feature box title #1
โต๊ะเครื่องพระสำอางค...

วัสดุ ไม้ กระจก

อายุสมัย ศิลปะยุโรป แบบวิคตอเรี...

Feature box title #1
พระแท่นบรรทม ...

วัสดุ  ไม้พยุง

ศิลปะยุโรป แบบอินโด-โปรตุกี...

Feature box title #1
โต๊ะกลม...

วัสดุ ไม้

ยุโรป อินโดโปรตุกีส/อาณานิคมโปรตุเกส ...

Feature box title #1
โต๊ะประดับมุก...

วัสดุ ไม้ ประดับมุก

ศิลปะญี่ปุ่น สมัยหลังเอโดะ ...

Feature box title #1
ตู้ไม้แกะสลัก...

วัสดุ ไม้

ยุโรป อินโดโปรตุกีส/อาณานิคมโปรตุเกส ...

Feature box title #1
โต๊ะเครื่องพระสำอางค...

วัสดุ ไม้ กระจก

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙

Feature box title #1
โต๊ะสรงพระพักตร์...

วัสดุ ไม้

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙

...

Feature box title #1
พระแท่นบรรทม...

วัสดุ ไม้

ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๑๙

Feature box title #1
เก้าอี้ไม้กลึง...

วัสดุ ไม้ บุกำมัหยี่ 

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตว...

Feature box title #1
เก้าอี้ไม้กลึง...

วัสดุ ไม้ บุกำมะหยี่ 

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตว...

Feature box title #1
เก้าอี้ไม้กลึง...

วัสดุ ไม้ บุกำมะหยี่ 

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตว...

Feature box title #1
ประติมากรรมสำริดรูปน...

วัสดุ  โลหะ

ศิลปะยุโรป  คริสต์ศตวรรษท...

Feature box title #1
ประติมากรรมรูปนักรบ...

วัสดุ โลหะ

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙

...

Feature box title #1
ประติมากรรมรูปนักรบ...

วัสดุ โลหะ

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙

...

Feature box title #1
ประติมากรรมรูปนักรบ...

วัสดุ โลหะ

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙

...

Feature box title #1
ประติมากรรมพระเจ้าริ...

วัสดุ โลหะ

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙

...

Feature box title #1
ประติมากรรมรูปนักรบห...

วัสดุ โลหะ

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙

...

Feature box title #1
ประติมากรรมพระเจ้าเอ...

วัสดุ โลหะ

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙

...

Feature box title #1
ประติมากรรมรูปนักรบ...

วัสดุ โลหะ

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙

...

Feature box title #1
ประติมากรรมรูปทหารเส...

วัสดุ โลหะ

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙

...

Feature box title #1
ประติมากรรมรูปชายหญิ...

วัสดุ โลหะ

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙

...

Feature box title #1
พระบรมรูปพระบาทสมเด็...

วัสดุ ปูนพลาสเตอร์

ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษ...

Feature box title #1
พระบรมรูปพระบาทสมเด็...

วัสดุ  โลหะ

ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที...

Feature box title #1
พระพุทธรูปศิลา ...

วัสดุ หินอ่อน โลหะ

ศิลปะรัตนโกสินทร์ หลัง พ.ศ.๒...

Feature box title #1
พระภูมิ...

วัสดุ โลหะ ลงรักปิดทอง

ศิลปะรัตนโกสินทร์ ต้นพุท...

Feature box title #1
พระพุทธรูปปางมารวิชั...

วัสดุโลหะ

ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ ๒๔

<...

Feature box title #1
แจกันรูปบุคคล...

วัสดุ ดินเผาเนื้อแกร่ง เคลือบ

ศิลปะยุโรป คริสต์...

Feature box title #1
กี๋และกระถางลายคราม...

วัสดุ ดินเผาเนื้อแกร่ง เคลือบ

ศิลปะจีน พุทธศตวร...

Feature box title #1
แจกันรูปหงส์...

วัสดุ ดินเผาเนื้อแกร่ง เคลือบ

ศิลปะยุโรป คริสต์...

Feature box title #1
แจกันเคลือบ...

วัสดุ กระเบื้องเคลือบ

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที...

Feature box title #1
กระถางลายคราม...

วัสดุ กระเบื้องเคลือบ

ศิลปะจีน พุทธศตวรรษที่ ๒๕...

Feature box title #1
เหยือกน้ำสรงพระพักตร...

วัสดุ กระเบื้องเคลือบ

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที...

Feature box title #1
ชุดเครื่องถ้วยญี่ปุ่...

วัสดุ กระเบื้องเคลือบ

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที...

Feature box title #1
จานกระเบื้อง...

วัสดุ กระเบื้องเคลือบ

ศิลปะจีน พุทธศตวรรษที่ ๒๕...

Feature box title #1
ช้าง...

วัสดุ กระเบื้องเคลือบ

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที...

Feature box title #1
จานเชิง...

วัสดุ กระเบื้องเคลือบ

ศิลปะยุโรป แบบวิคตอเรีย ค...

Feature box title #1
กระถางต้นไม้...

วัสดุ กระเบื้องเคลือบ

ศิลปะจีน พุทธศตวรรษที่ ๒๕...

Feature box title #1
กระโถน...

วัสดุ กระเบื้องเคลือบ

ศิลปะจีน พุทธศตวรรษที่ ๒๕...

Feature box title #1
กระปุก...

วัสดุ กระเบื้องเคลือบ

ศิลปะจีน พุทธศตวรรษที่ ๒๕...

Feature box title #1
ถังใส่ไวน์และชามอ่าง...

วัสดุ กระเบื้องเคลือบ

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที...

Feature box title #1
กระโถน...

วัสดุกระเบื้องเคลือบ

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่...

Feature box title #1
ถ้วย...

วัสดุ กระเบื้องเคลือบ

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที...

Feature box title #1
ขวดน้ำหอม...

วัสดุ กระเบื้องเคลือบ

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที...

Feature box title #1
กระโถน...

วัสดุ กระเบื้องเคลือบ

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที...

Feature box title #1
กระโถน...

วัสดุ กระเบื้องเคลือบ

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที...

Feature box title #1
ชุดเครื่องกระเบื้อง...

วัสดุ กระเบื้องเคลือบ

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที...

Feature box title #1
ชามอ่าง...

วัสดุ กระเบื้องเคลือบ

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวาษที่...

Feature box title #1
พาน...

วัสดุ กระเบื้องเคลือบ

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที...

Feature box title #1
หัวเสาเตียง...

วัสดุ  แก้ว

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙<...

Feature box title #1
คนโฑ...

วัสดุ ดินเผา

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙

...

Feature box title #1
แจกัน...

วัสดุ กระเบื้องเคลือบ

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที...

Feature box title #1
กระถางต้นไม้...

วัสดุ ดินเผาเคลือบ 

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรร...

Feature box title #1
แผ่นกระเบื้องเคลือบ...

วัสดุ กระเบื้องเคลือบ 

ศิลปะยุโรป คริสต์ศต...

Feature box title #1
จาน...

วัสดุ ไม้ กระเบื้องเคลือบ 

ศิลปะยุโรป คริส...

Feature box title #1
จาน...

วัสดุ ไม้ กระเบื้องเคลือบ 

ศิลปะยุโรป คริส...

Feature box title #1
แจกันดอกไม้...

วัสดุ กระเบื้องเคลือบ ดอกไม้ประดิษฐ์

ศิลปะยุโรป...

Feature box title #1
แจกัน...

วัสดุ กระเบื้องเคลือบ

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที...

Feature box title #1
จานเปล...

วัสดุ กระเบื้องเคลือบ

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที...

Feature box title #1
ชามเปล...

วัสดุ กระเบื้องเคลือบ

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที...

Feature box title #1
โถกระเบื้องเคลือบ...

.

...

Feature box title #1
เหยือกน้ำ...

.

...

Feature box title #1
เหยือกน้ำ...

.

...

Feature box title #1
เหยือกน้ำ...

.

...

Feature box title #1
เหยือกน้ำ...

.

...

Feature box title #1
เครื่องแก้ว...

วัสดุ แก้วเจียรนัย

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑...

Feature box title #1
โกศ...

วัสดุ แก้ว 

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙<...

Feature box title #1
แก้วเหล้า...

วัสดุ  แก้ว 

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษท...

Feature box title #1
ขวดน้ำหอม...

วัสดุ แก้ว

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่๑๙

...

Feature box title #1
แก้ว...

วัสดุ แก้ว

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙

...

Feature box title #1
โถแก้ว...

วัสดุ แก้ว

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙

...

Feature box title #1
กระโถน...

วัสดุ  แก้ว

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙<...

Feature box title #1
แจกัน...

วัสดุ แก้ว 

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙<...

Feature box title #1
โคมไฟ...

วัสดุ โลหะ,แก้ว

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙

Feature box title #1
ตะเกียง...

วัสดุ ทองเหลือง แก้ว

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่...

Feature box title #1
ตะเกียง...

วัสดุ โลหะ แก้ว

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙

Feature box title #1
ตะเกียง...

วัสดุ โลหะ กระเบื้องเคลือบ

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตว...

Feature box title #1
โป๊ะแก้วเจียรนัย...

วัสดุ แก้ว

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙

...

Feature box title #1
ตะเกียงเรือ...

วัสดุ โลหะ แก้ว 

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที...

Feature box title #1
ตะเกียงน้ำมันพร้อมขา...

วัสดุ แก้ว โลหะ 

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที...

Feature box title #1
ภาพพิมพ์ “Merry Chri...

วัสดุ กระดาษ ไม้

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙<...

Feature box title #1
ภาพพิมพ์“Mucius Sce...

วัสดุ  กระดาษ ไม้

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษท...

Feature box title #1
ภาพพิมพ์ Cronstadit,...

วัสดุ ไม้ กระดาษ

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙<...

Feature box title #1
ภาพพิมพ์ L’escadre F...

ไม้ กระดาษ

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙

...

Feature box title #1
ภาพพิมพ์ Le Redditio...

วัสดุ กระดาษ  ไม้

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษท...

Feature box title #1
ภาพพิมพ์ Le Bataaill...

วัสดุ กระดาษ  ไม้

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษท...

Feature box title #1
ภาพพิมพ์ Prise De Se...

วัสดุ ไม้ กระดาษ

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙<...

Feature box title #1
ภาพนกห้อยหัว...

วัสดุ  ภาพเขียนสีบนกระดาษ    &nb...

Feature box title #1
ภาพสีน้ำมัน...

วัสดุ สีน้ำมันบนผ้าใบ กรอบไม้ 

ศิลปะยุโรป ...

Feature box title #1
ภาพสีน้ำมัน...

วัสดุ สีน้ำมันบนผ้าใบ  กรอบไม้

ศิลปะยุโรป ...

Feature box title #1
เชิงเทียน...

วัสดุ โลหะ หินอ่อน

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑...

Feature box title #1
เชิงเทียน...

วัสดุ โลหะ หินอ่อน

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑...

Feature box title #1
เชิงเทียน...

วัสดุ โลหะ หินอ่อน

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑...

Feature box title #1
เชิงเทียนเขาสัตว์...

วัสดุ เขาสัตว์

อายุสมัย รัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษ...

Feature box title #1
เชิงเทียนที่เขี่ยบุห...

วัสดุ โลหะ ศิลปะยุโรป แบบวิคตอเรีย คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙

...

Feature box title #1
เชิงเทียน...

วัสดุ โลหะ กระเบื้องเคลือบ

ศิลปะยุโรป แบบวิคตอเ...

Feature box title #1
เชิงเทียน...

วัสดุ โลหะ กระเบื้องเคลือบ

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตว...

Feature box title #1
เชิงเทียน...

วัสดุ กระเบื้องเคลือบเคลือบ

ศิลปะยุโรป คริสต์ศต...

Feature box title #1
เชิงเทียน...

วัสดุ กระเบื้องเคลือบเคลือบ

ศิลปะยุโรป คริสต์ศต...

Feature box title #1
ขวดและจานรอง...

วัสดุ โลหะ หินอ่อน

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑...

Feature box title #1
ขวดหมึก...

วัสดุ โลหะ

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙

...

Feature box title #1
ถาดวางปากกา...

วัสดุ โลหะ หินอ่อน

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑...

Feature box title #1
รถม้า...

วัสดุ โลหะ งาช้าง

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙...

Feature box title #1
กระถางธูป...

วัสดุ หินอ่อน โลหะ

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑...

Feature box title #1
แจกัน...

วัสดุ หินอ่อน โลหะ

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑...

Feature box title #1
ที่เขี่ยบุหรี่...

วัสดุ โลหะ เปลือกหอย

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่...

Feature box title #1
งาช้างคุด...

วัสดุ งาช้าง

ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๕...

Feature box title #1
พิมพ์ดีด...

วัสดุ โลหะ ไม้

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙

Feature box title #1
คดไม้ไผ่...

วัสดุ ไม้แกะสลัก

รัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๕<...

Feature box title #1
ชุดหวี แปรง และกระจก...

วัสดุ ไม้ กระดูกสัตว์ ขนสัตว์

ศิลปะยุโรป คริสต์...

Feature box title #1
อ่างสรงน้ำ...

วัสดุ ดีบุก

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙

...

Feature box title #1
ขันสาคร...

วัสดุ ทองเหลือง

ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่...

Feature box title #1
หม้อน้ำ...

วัสดุ ทองเหลือง

รัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๕

Feature box title #1
กล่องแปรงสีฟัน...

วัสดุ สังกะสี

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙

...

Feature box title #1
หน้าบันปูนปั้น...

วัสดุ  ปูนปั้น

อายุสมัย รัตนโกสินทร์ ต้นพุ...

Feature box title #1
สมุดลงพระปรมาภิไทย...

สมุดลงพระปรมาภิไทย

สมุดลงพระปรมาภิไทย สมเด็จพระ...

Feature box title #1
เชี่ยนหมาก...

วัสดุ ไม้ประดับมุก

ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษ...

Feature box title #1
กล่องไม้ ...

วัสดุ ไม้

ศิลปะศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙

Feature box title #1
กรอบรูป...

วัสดุ เงิน

ศิลปะยุโรปคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙

...

Feature box title #1
กระถางต้นไม้...

วัสดุ คริสตัล โลหะ

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑...

Feature box title #1
พาน...

วัสดุ กระเบื้องเคลือบ โลหะ

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตว...

Feature box title #1
เหยือกน้ำโลหะ...

วัสดุ โลหะ

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙

...

Feature box title #1
ถาดผลไม้...

วัสดุ โลหะ หินอ่อน

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑...

Feature box title #1
ถาดผลไม้...

วัสดุ โลหะ หินอ่อน

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑...

Feature box title #1
ตลับ...

วัสดุ หินอ่อน

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙

...

Feature box title #1
แจกันทองเหลือง...

วัสดุ ทองเหลือง

ศิลปะจีน พุทธศตวรรษที่ ๒๕

...

Feature box title #1
ภาชนะโลหะ...

วัสดุ โลหะ

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙

...