พระนครคีรี

คอลเลกชัน


พระบรมรูปหล่อสำริดพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

|
1294 ครั้ง
|
blog_2

ภายในพระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาทปัจจุบันนี้ ประดิษฐานพระบรมรูปหล่อสำริดพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉลองพระองค์แบบใหม่ที่มีพระราชดำริขึ้น คือฉลองพระองค์คอตั้ง แขนยาว ผ่าหน้า กลัดกระดุมทับพระภูษาโจง ทรงคาดผ้ารอบบั้นพระเอว ปลายเป็นพู่ คาดพระแสงกระบี่แนบพระองค์ ทรงพระมาลากลมแบบสก๊อต ทรงติดดาราเหนือพระอุระซ้าย ทรงสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉลองพระบาทหนัง พระหัตถ์ขวาทรงถือ    พระแสงกระบี่ พระหัตถ์ซ้ายทรงถือหนังสือ ประทับยืนภายใต้นพปฎลเศวตฉัตร 
พระบรมรูปองค์นี้ นอกจากจะเป็นปูชนียวัตถุสำคัญเป็นที่เคารพนับถือของชาวเพชรบุรีแล้ว ยังเป็นเครื่องแสดงถึงความสามารถของฝีมือช่างไทยในครั้งนั้นอีกด้วย