พระนครคีรี

คอลเลกชัน


โต๊ะกลม

|
1114 ครั้ง
|
blog_2

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ ลักษณะ  โต๊ะไม้ทรงกลม ขอบโต๊ะไม้จำหลักลายเครือเถา บริเวณกึ่งกลางทั้งสี่ด้านแกะสลักเป็นลายดอกไม้ หน้าโต๊ะเป็นหินอ่อนสีเทา ขาไม้โค้งจำหลักลายเครือเถาประกอบลายผลไม้ ปลายขาม้วนเป็นวงจำหลักลายใบผักกาด