พระนครคีรี

คอลเลกชัน


ภาพพิมพ์“Mucius Scevola”

|
781 ครั้ง
|
blog_2

วัสดุ  กระดาษ ไม้

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙

ลักษณะ ภาพพิมพ์พร้อมกรอบไม้ เป็นภาพแสดงวีรกรรมของ ไกอัส  มูเซียส สเกโวล่า (Gaius Mucius Scaevola) วีรบุรษชาวโรมันที่พยายามลอบสังหารกษัตริย์แห่งอิทรัสกันแต่ถูกจับได้และได้แสดงความกล้าหาญโดยยื่นมือเข้าในกองไฟเพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่กลัวตาย กษัตริย์แห่งอิทรัสกันเกิดความประทับใจจึงได้ปล่อยตัว และยกทัพกลับ