พระนครคีรี

คอลเลกชัน


ภาพพิมพ์ Cronstadit, Paris Wild Rue de La Banque, Prés La Bourse

|
812 ครั้ง
|
blog_2

วัสดุ ไม้ กระดาษ

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙

ลักษณะ ภาพป้อมปราการคอนสตรัดท์ เมืองท่าที่สำคัญของจักรวรรดิรัสเซีย ในภาพแสดงให้เห็นตัวเกาะ และป้อมปราการสำคัญต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่รายล้อมเกาะ พร้อมกับเรือสินค้าและเรือรบลาดตระเวน ป้อมปราการบริเวณเกาะสตรัดท์มีบทบาทสำคัญอย่างมากในช่วงสงครามไครเมีย ( พ.ศ.๒๓๙๖ – พ.ศ. ๒๓๙๙ ) เนื่องจากถูกใช้เป็นป้อมต่อต้านการรุกรานของกองเรืออังกฤษและฝรั่งเศส เพื่อรักษาเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองหลวงของจักรวรรดิรัสเซียในสมัยนั้น