พระนครคีรี

คอลเลกชัน


ภาพพิมพ์ Le Reddition D’Abd-El-Kader

|
845 ครั้ง
|
blog_2

วัสดุ กระดาษ  ไม้

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙

ลักษณะ ภาพ อับดุล อัล กาดีญ์ ( วีรบุรุษของชาวอัลจีเรีย เป็นผู้ที่พยายามปลดแอกตนเองจากการยึดครองของฝรั่งเศส ) ยอมจำนนต่อกองทัพฝรั่งเศส ใน ปี พ.ศ. ๒๓๙๐ ในสงครามการรุกรานอัลจีเรียของฝรั่งเศส อับดุล อัล กาดีญ์ ได้จัดตั้งกองกำลังชาวพื้นเมืองอัลจีเรียเพื่อต่อสู้กับกองทัพฝรั่งเศส แต่ทว่าเนื่องจากทหารฝรั่งเศสมีกองกำลังมากกว่า ยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยกว่า และทัพของอัลกาดีญ์ถูกตัดขาดจากผู้นำชุมชนเผ่าอื่นจากภายนอก และยุทธวิธีกดดันชนพื้นเมืองของกองทัพฝรั่งเศส เป็นผลให้ต้องยอมจำนนต่อกองทัพฝรั่งเศส ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๓๙๐