พระนครคีรี

คอลเลกชัน


ภาพนกห้อยหัว

|
750 ครั้ง
|
blog_2

วัสดุ  ภาพเขียนสีบนกระดาษ                    

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙

ลักษณะ ภาพเขียนรูปนกถูกแขวนห้อยหัวลง ศิลปิน Edouiard เป็นภาพเขียนที่นิยมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙