พระนครคีรี

คอลเลกชัน


ภาพสีน้ำมัน

|
805 ครั้ง
|
blog_2

วัสดุ สีน้ำมันบนผ้าใบ กรอบไม้ 

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙

ลักษณะ ภาพเขียนสีน้ำมันภาพแก้วไวน์ และหัวบีทรูท ในกรอบไม้แกะสลัก