พระนครคีรี

คอลเลกชัน


คดไม้ไผ่

|
2644 ครั้ง
|
blog_2

วัสดุ ไม้แกะสลัก

รัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๕

ลักษณะ ไม้ไผ่ที่สลักเป็นรูปพระพุทธรูป คดไม้ไผ่คือต้นไผ่ที่มีลักษณะผิดธรรมชาติ เป็นสิ่งที่เชื่อว่าเป็นศิริมงคลแก่ผู้ครอบครอง