พระนครคีรี

คอลเลกชัน


สมุดลงพระปรมาภิไทย

|
782 ครั้ง
|
blog_2

สมุดลงพระปรมาภิไทย

สมุดลงพระปรมาภิไทย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครคีรี เมื่อวันที่  ๔  กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๒