พระนครคีรี

คอลเลกชัน


พระภูมิ

|
1184 ครั้ง
|
blog_2

วัสดุ โลหะ ลงรักปิดทอง อายุสมัย รัตนโกสินทร์ ต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ลักษณะ เทวรูปพระภูมิเทวดาประจำพระนครคีรี เป็นรูปบุคคลชั้นสูง สวมชฎามงกุฎ กุณฑล กรองศอ ทับทรวง พาหุรัต ท่อนล่างสวมพระสนับเพลา และฉลองพระบาทเชิงงอน เป็นเครื่องทรงอย่างกษัตริย์ พระหัตถ์ซ้ายถือคัมภีร์หรือสมุดไทย พระหัตถ์ขวาถือพระขรรภ์ชี้ปลายพระขรรภ์ลง ประทับยืนบนฐานยกสูง