พระนครคีรี

คอลเลกชัน


พระฉาย

|
1232 ครั้ง
|
blog_2

วัสดุ กระจก ไม้

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙

ลักษณะ พระฉายไม้แกะสลัก พระฉายทรงสี่เหลี่ยมโค้ง กรอบเป็นไม้ประดับลายเม็ดวงกลมกับลายรูปวงรี ด้านบนเป็นไม้แกะสลักลายพรรณพฤกษา ด้านข้างเป็นเสาไม้กลึงลายบิดเกลียว ส่วนฐานเป็นแท่นรูปกากบาทตั้งบนขาที่กลึงเป็นลูกกลม