พระนครคีรี

คอลเลกชัน


พระฉาย

|
1303 ครั้ง
|
blog_2

วัสดุ ไม้  กระจก

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙

ลักษณะ พระฉายพร้อมกรอบไม้แบบยุโรป ลงรักปิดทอง ด้านบนประดับด้วยลายไม้สลักเป็นลายเครือเถา ส่วนยอดของกรอบด้านข้างทั้งสองข้างประดับเป็นรูปหม้อน้ำ ส่วนฐานเป็นแท่นสี่เหลี่ยมด้านหน้าโค้ง ประดับลายเรขาคณิตและลายรูปวงรี