พระนครคีรี

คอลเลกชัน


โต๊ะหินอ่อน

|
955 ครั้ง
|
blog_2

วัสดุ ไม้ หินอ่อน

รัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๕

ลักษณะ โต๊ะรูปวงรี หน้าโต๊ะทำจากหินอ่อน ตัวโต๊ะและขาโต๊ะทำจากไม้แกะสลักลงรักปิดทอง ขอบประดับด้วยลวดบัวเป็นลายเกลียวเชือก กึ่งกลางของด้านยาวทั้งสองด้านประดับตราพระราชลัญจกรประจำแผ่นดินสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ส่วนขาโต๊ะเป็นรูปสามแฉก แต่ละแฉกประดับด้วยเศียรช้างขาล่างสุดทำเป็นลายใบผักกาดม้วน