พระนครคีรี

คอลเลกชัน


ตู้ไม้แกะสลัก

|
834 ครั้ง
|
blog_2

วัสดุ ไม้

ยุโรป อินโดโปรตุกีส/อาณานิคมโปรตุเกส คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙

ลักษณะ เป็นตู้สองตอน ตอนบนเป็นชั้นโล่ง เหนือชั้นโล่งเป็นแผงไม้แกะลวดลายเครือเถาประกอบลายใบไม้ตู้ตอนล่างเป็นตู้บานเปิด หน้าบานแกะลวดลายเครือเถาประกอบลายใบไม้และดอกไม้เต็มหน้าบานบริเวณด้านข้างทั้งสองด้านประดับด้วยเสาไม้แกะเป็นเสาเกลียว