พระนครคีรี

คอลเลกชัน


โต๊ะสรงพระพักตร์

|
889 ครั้ง
|
blog_2

วัสดุ ไม้

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙

ลักษณะ โต๊ะสงรพระพักตร์ ไม้กลึง ด้านบนเป็นกระจกกลมในกรอบไม้ หน้าโต๊ะเป็นไว้กลึงดัดโค้งเป็นวงกลม สำหรับรองรับอ่างสรงพระพักตร์ ขาโต๊ะเป็นไม้กลมเกลี้ยงไม่มีลวดลาย รัดขาเป็นแผ่นไม้กลม สำหรับวางเหยือกน้ำ