พระนครคีรี

คอลเลกชัน


ประติมากรรมสำริดรูปนักรบอาหรับ

|
1166 ครั้ง
|
blog_2

วัสดุ  โลหะ

ศิลปะยุโรป  คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙

ลักษณะ ประติมากรรมรูปบุคคลแต่งกายอย่างชาวอาหรับ สะพายปืน นั่งบนหลังม้า ด้านมีห่านและแกะซึงถูกล่าผู้ไว้ที่ด้านหลังอานม้า สร้างโดยศิลปินชาวฝรั่งเศส Alfred Barye และ Émile Guillemin ในชื่อผลงาน The Arab Warrior Knight on Horseback