พระนครคีรี

คอลเลกชัน


ประติมากรรมรูปนักรบ

|
927 ครั้ง
|
blog_2

วัสดุ โลหะ

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙

ลักษณะ  ประติมากรรมโลหะรูปบุคคลชายสองคนแต่งกายอย่างนักรบโบราณ กำลังต่อสู้กัน คนหนึ่งยืน ถือดาบและโล่ กำลังเงื้อดาบฟันบุคคลเบื้องล่าง คนที่สองกำลังนั่งคุกเข่ายกดาบปัดป้อง