พระนครคีรี

คอลเลกชัน


ประติมากรรมพระเจ้าเอล็กซานเดอร์มหาราช

|
877 ครั้ง
|
blog_2

วัสดุ โลหะ

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙

ลักษณะ ประติมากรรมรูปบุคคล สวมเครื่องแต่งกายอย่างกษัตริย์ สวมมงกุฎและชุดเกราะในท่ากำลังซัดหอก บนหลังม้าที่กำลังพุ่งทะยาน