พระนครคีรี

คอลเลกชัน


ประติมากรรมสำริดรูปนักรบอาหรับ

|
1533 ครั้ง
|
blog_2

วัสดุ โลหะ อายุสมัย ยุโรป พุทธศตวรรษที่ ๒๕ ลักษณะ ประติมากรรมรูปบุคคลแต่งกายอย่างชาวอาหรับ สะพายปืน นั่งบนหลังม้า ด้านมีห่านและแกะซึงถูกล่าผู้ไว้ที่ด้านหลังอานม้า สร้างโดยศิลปินชาวฝรั่งเศส Alfred Barye ในชื่อผลงาน The Arab Warrior Knight on Horseback