พระนครคีรี

คอลเลกชัน


ประติมากรรมรูปทหารเสปน

|
914 ครั้ง
|
blog_2

วัสดุ โลหะ

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙

ลักษณะ ประติมากรรมโละ เป็นรูปชายสวมชุดเกราะเครื่องแบบทหารสเปน ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ ยืนชูแขนขวา มีสองชิ้นคู่กัน