พระนครคีรี

คอลเลกชัน


พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

|
917 ครั้ง
|
blog_2

วัสดุ  โลหะ

ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๖

ลักษณะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระบรมรูปที่หล่อขึ้นใหม่ตามแบบพระบรมรูปปูนปลาสเตอร์ซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีลักษณะเป็นพระบรมรูปเสมือนจริงประทับยืน ฉลองพระองค์แบบใหม่ที่มีพระราชดำริขึ้น คือ ฉลองพระองค์คอตั้ง แขนยาว ผ่าหน้า กลัดกระดุมทับพระภูษาโจง ทรงคาดผ้ารอบบั้นพระเอว ปลายเป็นพู่ คาดพระแสงกระบี่แนบพระองค์ ทรงพระมาลากลมแบบสก๊อต ทรงติดดาราเหนือพระอุระซ้าย ทรงสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉลองพระบาทหนัง พระหัตถ์ขวาทรงถือพระแสงกระบี่ พระหัตถ์ซ้ายทรงถือหนังสือ ประทับยืนภายใต้นพปฎลเศวตฉัตร