พระนครคีรี

คอลเลกชัน


พระพุทธรูปปางมารวิชัย

|
876 ครั้ง
|
blog_2

วัสดุโลหะ

ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ ๒๔

ลักษณะ พระพุทธรูปปางมาวิชัย พระรัศมีดอกบัวตูม อุษณีษะสูง ขมวดพระเกษาเป็นขมวดก้นหอยขนาดใหญ่ พระพักตร์อิ่ม พระเนตรเหลือบต่ำ พระโอษฐ์กระจับ พระหนุเป็นต่อมกลม พระศอเป็นปล้อง พระวรกายอวบอ้วน ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิสันอยู่บนพระอุระซ้าย ทำปางมารวิชัยประทับขัดสมาธิเพชร อยู่บนฐานบัวซึ่งรองรับด้วยฐานสิงห์อีกชั้นหนึ่ง