พระนครคีรี

คอลเลกชัน


แจกันรูปบุคคล

|
855 ครั้ง
|
blog_2

วัสดุ ดินเผาเนื้อแกร่ง เคลือบ

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙

ลักษณะ แจกันรูปบุคคลผิวดำเป็นชาย และหญิง แต่งกายอย่างทาสในยุคอาณานิคม กำลังแบกตะกร้าซึ่งเป็นที่สำหรับประดับดอกไม้