พระนครคีรี

คอลเลกชัน


ช้าง

|
899 ครั้ง
|
blog_2

วัสดุ กระเบื้องเคลือบ

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙

ลักษณะ ช้างเนื้อกระเบื้องสีขาว สองชิ้นคู่กัน ลักษณะเป็นช้างประดับร่างกายด้วยผ้าและอัญมณี เทินสัปคับไว้บนหลัง