พระนครคีรี

คอลเลกชัน


กระโถน

|
765 ครั้ง
|
blog_2

วัสดุกระเบื้องเคลือบ

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙

ลักษณะ กระโถนกระเบื้องเคลือบ ทรงกลม คอสูง ปากผายมีเชิงเตี้ย ประดับด้วยปุ่มวงกลมรอบบ่าภาชนะ เคลือบสีเขียวและสีขาวเป็นลายหินอ่อน