พระนครคีรี

คอลเลกชัน


แจกัน

|
817 ครั้ง
|
blog_2

วัสดุ กระเบื้องเคลือบ

ศิลปะยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙

ลักษณะ แจกันทรงสูงแบบฝรั่งเศส ตัวภาชนะรูปวงรี คอสูง มีเชิงและหูจับ ตัวภาชนะสีน้ำเงินเข้มประดับลายช่อใบไมเสีทอง  คอภาชนะเขียนลายทองประดับที่ส่วนก้นเขียนลายทองรูปใบไม้ หูจับทำป็นรูปมังกรแบบยุโรป