พระนครคีรี

การจัดแสดง


การจัดแสดงทั้งหมด
การจัดแสดงพระนครคีรี

Feature box title #1
โบราณวัตถุในนิทรรศการ...

โต๊ะทรงคำนวณ

          โต๊ะทรงคำนวณในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทำจากไม้สัก หน้าโต๊ะติดกระดานชนวนสามารถปรับตั้...