พระนครคีรี

การจัดแสดง


โรงม้า

|
2146 ครั้ง
|
blog_2
โรงม้า  อาคารที่พักม้า พาหนะที่ใช้โดยสารขึ้นมาบนพระนครคีรี อาคารชั้นเดียว หลังคาจั่วแบบมีเฉลียงด้านหน้าที่มีหลังคาปีกนกคลุม แผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า