พระนครคีรี

การจัดแสดง


ศาลาทัศนานักขัตฤกษ์

|
1903 ครั้ง
|
blog_2
          ศาลานี้ตั้งอยู่ที่ไหล่เขาทิศตะวันออก ตรงข้ามกับหน้าวัดมหาสมณาราม เป็นที่ประทับทอดพระเนตรการจัดงานนักขัตฤกษ์และงานประเพณี เช่น งานสงกรานต์