พระนครคีรี

การจัดแสดง


ศาลาเย็นใจ

|
1781 ครั้ง
|
blog_2
          อยู่แยกไปทางด้านซ้ายมือของทางขึ้น ตรงกันข้ามกับศาลาหน้าด่าน เป็นศาลาที่พักสำหรับข้าราชการ   ชั้นผู้ใหญ่ บนพระนครคีรี ทั้งก่อนและหลังเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์