พระนครคีรี

การจัดแสดง


โรงสูทกรรม

|
1458 ครั้ง
|
blog_2
          อยู่ริมแยกทางที่จะไปวัดพระแก้ว เป็นโรงครัวสำหรับทำอาหารเลี้ยงข้าราชบริพาร