พระนครคีรี

การจัดแสดง


ทิมดาบองครักษ์

|
3525 ครั้ง
|
blog_2
          ตั้งอยู่ทางลาดเหนือโรงโขนขึ้นไปทางด้านหน้าพระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ เป็นที่ทำการของสมุหราชองครักษ์ และเป็นที่พักของราชองครักษ์เวร