พระนครคีรี

การจัดแสดง


พระที่นั่งปราโมทย์มไหศวรรย์

|
3657 ครั้ง
|
blog_2

          พระที่นั่งสองชั้น ลักษณะคล้ายเก๋งจีน สร้างต่อกับท้ายพระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ เป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของพระเจ้าอยู่หัว เเละสมเด็จพระราชินี ชั้นล่างของพระที่นั่งเป็นห้องโถง ๒ ห้อง ชั้นบนมีห้องโถง ห้องบรรทม และห้องฉลองพระองค์