พระนครคีรี

การจัดแสดง


วัดพระแก้วน้อย / วัดพระแก้ว

|
6313 ครั้ง
|
blog_2
          พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้สร้างวัดประจำพระราชวังบนพระนครคีรียอดเขาทางด้านทิศตะวันออกทำนองเดียวกันกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามที่เป็นวัดประจำพระบรมมหาราชวังในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย พระสุทธเสลเจดีย์  พระวิหาร และหอระฆัง ที่สร้างอยู่บนเนินที่ลดหลั่นกันลงมา ศาลาและพระปรางค์แดงอยู่บริเวณลานด้านล่างหน้าพระวิหาร
  
          พระวิหาร
          พระวิหารของวัดพระแก้วเป็นอาคารขนาดเล็ก ผนังอาคารประดับด้วยหินอ่อน หลังคามุงกระเบื้องสี กรอบหน้าบันตกแต่งด้วยปูนปั้น ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ประดับกระจกฝีมือช่างหลวง กลางหน้าจั่วประดับพระราชสัญลักษณ์พระมหามงกุฎ นับเป็นงานปูนปั้นที่งดงามมีชื่อเสียงชิ้นหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี