พระนครคีรี

การจัดแสดง


พระสุทธเสลเจดีย์

|
3976 ครั้ง
|
blog_2
          เจดีย์ทรงระฆัง สร้างจากศิลาสีเทาอมเขียว ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม ฐานกว้างด้านละ ๓ เมตร องค์เจดีย์สูง ๙ เมตร  ตั้งอยู่ด้านหลังพระวิหาร พระเจดีย์องค์นี้มีลักษณะพิเศษในการก่อวร้าง คือ สลักหินแยกเป็นชิ้นประกอบขึ้นเป็นองค์เจดีย์ โดยดำเนินการก่อสร้างที่เกาะสีชัง จากนั้นจึงถอดเป็นชิ้น นำมาประกอบขึ้นไหม่บนยอดพระนครคีรี