พระนครคีรี

การจัดแสดง


พระปรางค์แดงและศาลาราย

|
3399 ครั้ง
|
blog_2
          ตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามกับพระวิหาร ศาลาสร้างเป็นศาลาโถงขนาดเล็กสามหลัง องค์พระปรางค์สร้างเป็นพระปรางค์จัตุรมุขทาสีแดงทั้งองค์ มีแท่นสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูป ภายในองค์พระปรางค์โปร่งทั้งองค์จนถึงยอดปรางค์ ผิดกับพระปรางค์ทั่วไปที่จะสร้างโปร่งเฉพาะส่วนล่าง และส่วนบนทึบ