พระนครคีรี

การจัดแสดง


ห้องเสวย (พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์)

|
1675 ครั้ง
|
blog_2
ห้องเสวย อยู่บริเวณท้องพระโรงด้านหน้าสุด ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นห้องสำหรับขุนนางรอเข้าเฝ้าฯ ภายหลังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ปรับปรุงเป็นห้องที่ใช้สำหรับเสวยพระกระยาหาร และทอดพระเนตรการแสดงดนตรี เมื่อมองออกนอกหน้าต่างสามารถเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองเพชรบุรี