พระนครคีรี

การจัดแสดง


ห้องพระสุธารสชา (พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์)

|
1567 ครั้ง
|
blog_2
ห้องพระสุธารสชา อยู่บริเวณท้องพระโรงด้านหน้าถัดมาจากห้องเสวย เดิมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นห้องท้องพระโรงสำหรับเสด็จออกว่าราชการ โดยพระองค์จะเสด็จออกทางสีหบัญชร ภายหลังรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับการปรับปรุงให้เป็นห้องพระสุธารสชาตามธรรมเนียมการดื่มชาของทางตะวันตก