พระนครคีรี

การจัดแสดง


ห้องทรงพระสำราญ (พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ )

|
1419 ครั้ง
|
blog_2
ห้องทรงพระสำราญ อยู่บริเวณปีกทางทิศตะวันออกของพระที่นั่ง เป็นห้องขนาดย่อมที่มีอากาศเย็นสบายลมพัดผ่านตลอดปี เมื่อเปิดหน้าต่างออกไปสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของพระธาตุจอมเพชรและวัดพระแก้วน้อย เป็นห้องสำหรับพักผ่อนพระอิริยาบทและกิจกรรมสันทนาการ