พระนครคีรี

การจัดแสดง


พระที่นั่งปราโมทย์มไหสวรรย์

|
2032 ครั้ง
|
blog_2
ชั้นบน เป็นที่ประทับส่วนพระองค์ แบ่งเป็น ห้องบรรทม ห้องฉลองพระองค์ และห้องทรงพระอักษร ทางขึ้นเป็นบันไดแคบหักศอกมีประตูและหลังคาปิดล็อคได้เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย ชั้นล่าง เป็นห้องสำหรับจ่าโขลนทวาร (ยามรักษาการณ์ซึ่งเป็นผู้หญิง) เฝ้าเวรยามและเป็นทางเชื่อมไปสู่กลุ่มอาคารในเขตนารีประเวศ