พระนครคีรี

การจัดแสดง


พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท

|
1711 ครั้ง
|
blog_2
พระที่นั่งทรงปราสาทยอดปรางค์ห้ายอด พระที่นั่งทรงปราสาทนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นพระราชา ซึ่งจะต้องมีอยู่ภายในพระราชวังตามธรรมเนียมการสร้างพระราชวังมาแต่โบราณ เช่นพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมหาราชวัง เป็นต้น ปัจจุบันพระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาทเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในพระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท ประดิษฐานพระบรมรูปหล่อสำริดพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่หล่อขึ้นใหม่ตามแบบพระบรมรูปปูนปลาสเตอร์ซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีลักษณะเป็นพระบรมรูปประทับยืนฉลองพระองค์แบบใหม่ที่มีพระราชดำริขึ้น คือ ฉลองพระองค์คอตั้ง แขนยาว ผ่าหน้า กลัดกระดุมทับพระภูษาโจง ทรงคาดผ้ารอบบั้นพระเอว ปลายเป็นพู่ คาดพระแสงกระบี่แนบพระองค์ ทรงพระมาลากลมแบบสก๊อต ทรงติดดาราเหนือพระอุระซ้าย ทรงสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉลองพระบาทหนัง พระหัตถ์ขวาทรงถือพระแสงกระบี่ พระหัตถ์ซ้ายทรงถือหนังสือ ประทับยืนภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร