พระนครคีรี

การจัดแสดง


หอระฆัง

|
1629 ครั้ง
|
blog_2
          หอระฆังรูปสี่เหลี่ยมย่อมุมขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนเนินสูงลดหลั่นลงมาจากพระวิหาร