พระนครคีรี

การจัดแสดง


ครัวหลวง

|
1481 ครั้ง
|
blog_2
          โรงครัวหลวง อาคารโรงครัวสำหรับเตรียมเครื่องเสวยพระมหากษัตริย์ เป็นอาคารชั้นเดียวด้านในเป็นห้องโล่งและทางทิศตะวันตกแบ่งเป็นส่วนของเตาไฟซึ่งมีปล่องควันแบบตะวันตก