พระนครคีรี

การจัดแสดง


โรงรถ

|
1303 ครั้ง
|
blog_2
          โรงรถ  อาคารที่จอดรถลาก  พาหนะที่ใช้โดยสารขึ้นมาบนพระนครคีรี อาคารชั้นเดียว หลังคาจั่วแบบมีเฉลียงด้านหน้าที่มีหลังคาปีกนกคลุม แผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า