พระนครคีรี

การจัดแสดง


พระที่นั่งราชธรรมสภา

|
4794 ครั้ง
|
blog_2
          พระที่นั่งชั้นเดียวคล้ายเก๋งจีน ประตูหน้าต่างเป็นวงโค้ง ตกแต่งด้วยเสากลมติดผนัง หัวเสาเป็นศิลปะกรีกแบบไอโอนิค เหนือหัวเสาตกแต่งลวดลายเป็นภาพถังไม้ มีศาสตราวุธประดับธงธวัชปักอยู่ด้านบน พระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ประชุมบรรยายธรรม และสถานที่สำหรับจัดพิธีสงฆ์ในพระราชพิธีต่างๆ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีความสนพระทัยในพระพุทธศาสนา จึงมีพระราชประสงค์ที่จะทรงเผยแผ่ธรรมแก่ข้าราชการบริพาร