พระนครคีรี

การจัดแสดง


ป้อมวัชราภิบาล

|
5274 ครั้ง
|
blog_2
          ป้อมที่ตั้งอยู่ตรงบันไดทางทิศตะวันตกของพระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์