พระนครคีรี

การจัดแสดง


กลุ่มอาคารภายในประตูนารีประเวศ

|
1674 ครั้ง
|
blog_2
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของพระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ตรงประตูนารีประเวศ ประกอบไปด้วยอาคารก่ออิฐถือปูนสองหลัง มีลานเชื่อมตรงกลาง ตั้งอยู่ภายในกำแพงรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน มีลักษณะเป็นหลังคาทรงจั่ว มีชายคายื่นปิดระเบียงด้านหน้า มุงด้วยกระเบื้องกาบกล้วย (ปัจจุบันใช้เป็นเรือนพักรับรองของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี)